Често задавани въпроси


 • В някои случаи ще ми бъдат поискани да предоставя лични данни?
 • Предоставяне на лични данни е необходимо в редки случаи, когато не разполагате с клиентски номер и е нужно да бъде извършено търсене и удостоверяване на тутиляра на съответната сметка за плащане. Фирмата е регистрирана от Комисията за защита на Личните данни като администратор с Удостоверение № 364507.


 • Дължи ли се някаква такса при заплащане на задължения за битови сметки?
 • При заплащане на комунални и битови сметки клиентът НЕ дължи такса (комисион). Единствено при заплащане на задължения за „Местни данъци” и такса „Битови отпадъци” за София и Шумен се начислява допълнителна такса в размер на 1,2% от платената сума.


 • Какви задължения мога да заплащам в касите на Фаст Пей?
 • В касите могат да бъдат заплащани задълженията към всички по-големи доставчици на комунални услуги – сметки за ток, вода, топлофикация, битова газ, телефони – стационарни и мобилни, кабелна и сателитна телевизия, интернет, вноски по кредити и др.


 • Какво представлява клиентската карта и как да се снабдя с такава?
 • Клиентската карта е безплатна и се предоставя в касите на Фаст Пей. Тя ви улеснява при плащане на задълженията, тъй като не е необходимо да помните или да записвате клиентските си номера към различните доставчици. Еднократно касиерът в каса на Фаст Пей въвежда в картата вашите клиентски номера за съответния доставчик. При последващи плащания само с прочитане на номера на клиентската карта системата показва всички текущи задължения и вие избирате кои от тях да заплатите. По ваше желание в картата могат да бъдат добавяни или изваждани клиентски номера напълно безплатно.


 • Какъв документ ще получа при плащане и как заплатената сума се отразява в системата на съответния достaвчик на комунална услуга?
 • При заплащане получавате фискален бон за платената сума. Информационната система на Фаст Пей подава към информационната система на съответния доставчик на услуги информация за извършените плащания, при което се погасяват съответните задължения.


 • Къде мога да получа информация за моите задължения?
 • Детайлна информация за задълженията, както и друга интересуваща ви информация, можете да получите в коя да е каса на Фаст Пей, както и на 02/ 8 622 666. За подаване на заявления, жалби или оплаквания към комунален доставчик, ние ще ви насочим към неговия най-удобен за вас център за обслужване.


 • Мога ли да заплащам задълженията си когато се намирам в друг град?
 • Във всяка една каса на Фаст Пей, независимо къде се намира тя, можете да заплащате задълженията си и да използвате клиентската си карта.