Ново плащане на МДТ Божурище

Във всяка една каса може да се заплатят задължения по МДТ към община Божурище.