В касите на Фаст Пей може да се заплащат задължения към Ай Нет Банкя. Трябва да се предостави абонатен номер.