От 02.01.2020 г. във всички каси на Фаст Пей могат да се погасяват вноски към БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България. За да се извърши плащане, е необходимо да предоставите номер на договор/ЕГН. Начислява се такса за всяко плащане в размер на 1,44 лв. с ДДС.и клиентът получава системен бон.