Могат да бъдат закупени ваучери за play.diemaextra.bg от всички каси на Фаст Пей. Предлагат се следните ваучери:

1 м. с цена 8,99 лв.

3 м. с цена 24,99 лв.

6 м с цена 46,99 лв.