В касите на Фаст Пей може да се разплащат задължения на ВиК Йовковци.
Обслужва района на В. Търново, Г.Оряховица, Павликени, Свищов, Златарица, Дебелец и др.