В касите на Фаст Пeй може да се заплащат задължения към ВиК Петрич.