Можете да заплащате дължими суми към ВиК Пловдив във всички каси на Фаст Пей, за всяко плащане получавате фискален бон.