В касите на Фаст Пeй може да се заплащат задължения към Вип Нет Перник. Това е интернет доставчик за района на Перник, с. Драгичево, с. Люлин, с. Рударци, с. Ярджиловци.