Считано от днес 24/07/2018 г. на касите могат да се погасяват вноски по усвоени кредити на Изи Кредит.