От днес вече могат да се заплащат задължения към вход мениджър през системата, необходимо е да знаете своя клиентски номер за да се извърши погасяване на вашето задължение.