В касите на Фаст Пей може да се разплащат задължения към Ник Нет Ком.

Интернет доставчик за района на гр.Сливница.

Плащането става с абонатен номер.