Поради ремонти дейности планирани от Столична община, на територията на площад „Македония“, касата се закрива считано от 08/04/2021 г. Най-близка каса ул. „Самуил“ 38.