В касите на Фаст Пей може да се разплащат задължения на Кабел Сат Запад.