В касите на Фаст Пей може да се заплащат задължения към Надежда Нет.