Следните каси на Фаст Пей няма да работят през месец май за избран период от време:
каса в гр. Ихтиман от 14/05 до 18/05/2018 г.
каса в гр. Шумен от 18/05 до 01/06/2018 г.
каса в гр. Костенец от 21/05 до 25/05/2018 г.
каса в гр. Елин Пелин от 23/05 до 28/05/2018 г.