Считано от понеделник 09/07/2018 г. се откриват следните нови каси:

  • гр. Нови Искър, ул. Момина Сълза” 12
  • с. Мрамор, ул. Васил Левски 18