От днес в касите на Фаст Пей, могат да се заплащат задължения на Сет Сервиз, необходимо да предоставите своя клиентски номер за да се извърши плащането.