Добавена е възможността да се заплащат задължения към следните нови общини Якоруда, Разлог, Симитли, Видин и Перник