Във всяка една каса може да се заплатят задължения по МДТ към община Божурище.