Вече може да се заплащат задължения към Община Самоков