В касите на Фаст Пей може да се заплащат задължения към СвЛан Божурище. Това е интернет доставчик за гр. Божурище и гр. Своге.