Във връзка с процеса по изчисляване на суми за възстановяване съгласно ЗИД на ЗЕ и тяхното прихващане с  фактури за месец юли в периода 10.07.2020г. от 21:30 ч. до 12.10.2020г. 00:00 ч. ще бъде преустановено плащането на Топлофикация София.