Фаст Пей

Система за комунални плащания
 
Фаст Пей
Фаст Пей

Фаст Пей

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА БЪРЗИ РАЗПЛАЩАНИЯ

Новини

Услуги

Каси

Контакти

ДОБРЕ ДОШЛИ
ФАСТПЕЙ® е интегриран софтуерен продукт за заплащане на комунални и битови сметки на едно гише, разработен и реализиран на основа на дългогодишен опит в развитието и внедряването на билинг системи.

 

В касите на Фаст Пей плащането на битови сметки е без такси.

За всяка платена сметка се издава системен бон.